Palvelut

Vaarallisten aineiden riskianalyysit ja leviämismallinnukset

Ehkäise ja hallitse riskejä järkevällä suunnittelulla. 

Vaarallisten aineiden riskianalyysit ja leviämismallinnukset ovat tärkeitä työkaluja silloin, kun tarvitset tietoa esimerkiksi VAK-kuljetusten tai kemikaalien valmistamisen ja säilyttämisen riskeistä ympäröivälle asutukselle ja luonnolle. Me teemme luotettavia vaarallisten aineiden riskianalyysejä ja leviämismallinnuksia erilaisiin liikenteen ja muun infrastruktuurin turvallisuustarpeisiin sekä teollisuus- ja tuotantolaitosten kemikaalilupaprosesseihin ja sammutusjätevesisuunnitelmiin.

 

Vaarallisten aineiden paloturvallisuusriskien erikoissuunnittelu

Kun otat paloturvallisuusasiantuntijamme mukaan riskienhallintaprojektiisi jo hankkeen alussa, pystymme parhaiten tuottamaan kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja. Tukemme ja asiantuntemuksemme suunnittelutyössä varmistaa, ettei vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvissä lupaprosesseissasi tule vastaan kalliita ja epämieluisia yllätyksiä. Paloturvallisuuden kokonaisvaltaista huomiointia rakennus- ja kaavoitushankkeissa et koskaan voi aloittaa liian aikaisin.

 

Vaarallisten aineiden onnettomuuden hinta on usein mittaamaton

Onnettomuudessa menetettyjen ihmishenkien ja syntyvien ympäristöongelmien hinta sekä mainehaitta yritykselle on aina korvaamaton. Kun palavien nesteiden varastointi ja käsittely on suunniteltu hyvin, ei esimerkiksi varastosäiliön tulipalo häiritse ympäröivää yhteiskuntaa. Suunnittelulla voidaan myös ehkäistä palon leviämistä yhdestä säiliöstä toiseen, joka puolestaan mahdollistaa yrityksen tai tehtaan toiminnan jatkuvuuden. Myös teollisuuslaitoksen tulipalossa kemikaalien leviäminen ympäristöön on estettävissä asiantuntevalla riskienhallinnalla.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme »

 

Vaarallisten aineiden kuljetukset on huomioitava infrastruktuurissa

Vaarallisten aineiden kuljetukset liikkuvat päivittäin muun liikenteen seassa sekä maantie- että rautatieverkostossamme. Harvoin kuljetettava vaarallinen aine itsessään aiheuttaa onnettomuuksia, mutta onnettomuudesta aiheutuneet seuraamukset voivat silti olla huomattavia vaarallisen aineen hallitsemattoman leviämisen vuoksi. Riskianalyysit ja leviämismallinnukset auttavat sekä turvallisessa reitti- ja liikennesuunnittelussa että laajoissakin kaavoitusprosessissa.

 

Kemikaalilupa vaarallisten aineiden varastointiin ja käsittelyyn

Tarvitsetko Tukesin kemikaaliluvan teollisuuslaitoksen kemikaalien varastointia ja käsittelyä varten? Me autamme tunnistamaan laitoksessasi käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien aiheuttamat vaaratilanteet sekä ohjaamme sinua analyysimme tarjoamien tietojen pohjalta onnettomuuksiin varautumisessa. Osaamisemme ulottuu laitoksen elinkaaren eri vaiheisiin, joten olemme apunasi niin laitoksen sijoittamiseen ja kaavoitukseen liittyvissä yksityiskohdissa, lupaprosesseissa kuin turvallisuustoiminnan kehittämisessäkin.

 

Sammutusjätevesisuunnitelma osana ympäristövaikutusten arviointia

Kemikaaleja valmistavassa teollisuudessa ja niiden varastoinnin yhteydessä on ympäristövaikutusten arvioinnissa otettava huomioon myös sammutusvesien hallintatoimenpiteet. Tulipalon sattuessa tarvittavat sammutusvesimäärät voivat olla merkittäviä, eivätkä sammutusvedet saa valua hallitsemattomasti luontoon tai jätevesijärjestelmään. Hyvä ennakointi suunnittelussa helpottaa myös pelastuslaitoksen operatiivista toimintaa onnettomuustilanteessa.

 

Paikallisen osaamisen takana globaali asiantuntijaverkosto

Toteutamme vaarallisten aineiden riskianalyyseja ja leviämismallinnuksia kaikissa mittakaavoissa: paikallisen osaamisemme taustalta löydät tarvittaessa myös globaalin asiantuntijaverkoston ja runsaasti kokemusta erilaisista riskianalyyseistä. Voit luottaa, että riskianalyysimme ja leviämismallinnuksemme sekä näistä tuottamamme tutkielmat perustuvat laskennallisiin tuloksiin. Toteutamme turvallisuussuunnittelun tilanteeseen parhaiten sopivilla, konkreettisen optimoinnin mahdollistavilla työkaluilla.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme »

 

”L2:lla on henkilöitä, jotka eivät omaa pelkästään vain suunnittelutaustaa, vaan on ollut myös esimerkiksi palomiehenä. Heillä vahva arjen rutiinien tuntemus ja käyttäjätietoa ihan johtoon asti. Heillä tartutaan positiivisella asenteella haasteisiin ja pureudutaan näihin rakentavasti. Olen myös kokenut, että L2:lla on luovia ratkaisuja myös niihin haastaviin hankkeisiin. Heiltä löytyy näihin vaativiinkin hankkeisiin kokemustaustaa ja kykyä soveltaa osaamistaan.”
Arkkitehti, 2020

 

Olemme asiantuntijasi vaarallisten aineiden lupa- ja viranomaisprosesseissa

Kun otat meihin yhteyttä, aloitamme yhteistyön kanssasi selvittämällä ensin hankkeeseesi sisältyvät riskiarvioiden ja riskienhallinnan vaatimukset sekä tarvittavien analyysien ja leviämismallinnusten mittakaavan. Toteutamme sovitut analyysit ja laadimme niiden pohjalta suunnitelmat ja muutosehdotukset. Laskennallisen analyysin lisäksi viranomaisyhteistyö on yksi vahvuuksistamme, joten halutessasi huolehdimme myös neuvotteluista ja lupaprosesseista käytännössä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme »

Referenssejä