Palvelut

Vaarallisten aineiden leviämisen simuloinnit

Monien tuotanto- ja varastolaitosten sekä infrahankkeiden suunnittelun yhteydessä on huomioitava mahdollisten vaarallisten aineiden aiheuttama riski. Tätä riskienhallintatyötä varten tehdään tarvittaessa vaarallisten aineiden leviämisen laskelmia ja simulointeja.

Referenssejä