Palvelut

Työmaiden turvallisuusvalvonta ja -auditointi

Erityisesti laajennus- ja korjaushankkeissa ollaan usein tilanteissa, joissa osa rakennuksesta on käytössä koko rakennustyön ajan. Tällöin on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että rakennustyömaa ei aiheuta kohtuutonta uhkaa käytössä olevalle rakennukselle ja siellä oleville ihmisille ja toiminnalle. Lisäksi suunnittelua tarvitaan kohteissa, jotka halutaan ottaa vaiheittain käyttöön. Tällöin on jo suunnittelun alkuvaiheessa osattava tehdä suunnitteluratkaisuja, jotka mahdollistavat vaiheittaisen käyttöönoton.

Referenssejä

Varasto- ja teollisuustilat

Kuusakoski Oy

Espoo, Heinola, Helsinki, Ruotsi