Palvelut

Työmaiden turvallisuusvalvonta ja -auditointi

Työmaiden turvallisuusvalvonnan ja -auditoinnin avulla saat rakennustyömaasi turvallisuusriskit sekä paloturvallisuuden näkökulmasta kriittiset virheasennukset tietoosi ajoissa.

 

Huomaamatta jääneet virheet aiheuttavat usein vähintäänkin aikatauluhaasteita rakennuksen käyttöönotossa, mutta pahimmillaan niistä koituu myös merkittäviä inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä.

Työmaiden turvallisuusvalvonta ja -auditointi sisältää palveluita erilaisten työmaiden tarpeisiin

Toteutamme työmaiden turvallisuusvalvontaa ja -auditointia usein kertaluontoisina käynteinä, mutta erityisesti suurilla työmailla suosimme kuukausittain toistuvan toteuman tarkastelua.

 

Palvelumme sisältää ratkaisut erilaisten työmaiden tarpeisiin:

  • Asennusten ja työmaan suunnitelmanmukaisuuden auditointi
  • Työmaiden turvallisuusarviointi
  • Palotarkastuksen edellytysten täyttymisen auditointi

Jos työmaan suunnitelmanmukaisuus tai turvallisuus huolestuttaa sinua, ota meihin yhteyttä. Me räätälöimme sinun tarpeisiisi sopivan auditointikokonaisuuden!

 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme » Klikkaa tästä!

 

”Mielestäni L2:lla on henkilöitä, jotka eivät omaa pelkästään vain suunnittelutaustaa, vaan on ollut myös esimerkiksi palomiehenä. Heillä vahva arjen rutiinien tuntemus ja käyttäjätietoa ihan johtoon asti. Heillä tartutaan positiivisella asenteella haasteisiin ja pureudutaan näihin rakentavasti.  Olen myös kokenut, että L2:lla on luovia ratkaisuja myös niihin haastaviin hankkeisiin. Heiltä löytyy näihin vaativiinkin hankkeisiin kokemustaustaa ja kykyä soveltaa osaamistaan.”
Arkkitehti 2020

 

Asennusten ja työmaan suunnitelmanmukaisuuden auditointi

 

Olemme kuukausittaisilla auditointikierroksilla huomanneet asiakkaidemme työmailla virheitä, joiden korjaaminen rakentamisen myöhäisemmässä vaiheessa olisi tullut erittäin kalliiksi.

Työmaan suunnitelmanmukaisuuden auditoinnissa kiinnitämme huomiota asiakkaamme toivomiin kohteisiin. Useimmiten haasteita aiheutuu suunnittelun virheistä, eri suunnitelmien yhteensovittamisesta tai käytännön asennustyöstä.

Tyypillisiä suunnitelmien yhteensovittamisen ja asennuksen virheitä ovat mm.

  • Poistumisreiteille kuulumaton palokuorma (esimerkiksi johdot uloskäytävän katossa)
  • Palokatkojen virheellinen kannakointi
  • Poistumisopasteiden sijoittelu

Työmaan suunnitelmanmukaisuuden auditoinnin tarve on kasvanut erityisesti viime vuosina toteutettujen suurten, kompleksisten rakennushankkeiden myötä, sillä virheherkkyys usein kasvaa suunnittelija- ja urakoitsijamäärän kasvaessa.

Paloturvallisuudessa virheitä ei kuitenkaan koskaan tule piilotella, vaan ne nostetaan esiin ja korjataan ennen kuin niistä koituu vaaraa.

Ota yhteyttä, jos etsit varmistusta työmaan suunnitelmanmukaisuudesta!

 

Työmaiden turvallisuusarviointi pienentää riskejä erityisesti silloin, kun rakennustyömaa liittyy samanaikaisesti käytössä olevaan muuhun infrastruktuuriin

Työmaalla palon syttymisriski on monikymmenkertainen verrattuna rakennuksen normaalikäyttöön, ja pienikin palo voi pahimmillaan venyttää rakennuksen valmistumista kuukausilla.

Teemme työmaiden turvallisuusarviointia useimmiten tilanteissa, joissa osa rakennuksesta on käytössä rakennus- tai saneeraustyön aikana. Varmistamme, että rakennustyömaa ei aiheuta kohtuutonta uhkaa käytössä olevalle rakennukselle ja siellä oleville ihmisille ja toiminnalle.

Työmaiden turvallisuusarviointia tarvitaan usein myös kohteissa, jotka halutaan ottaa vaiheittain käyttöön. Porrastettu käyttöönotto onkin otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Erityisesti suurilla ja pitkäaikaisilla työmailla turvallisuusarvioinnista on hyötyä säännöllisesti toistuvina tarkastuksista, jolloin muuttuvan työmaan mukana kehittyvät riskit huomataan ajoissa.

 

”L2 asiantuntijat ovat aina hyvin tavoitettavissa, pääsee nopeasti käsittelemään ongelmaa ja vastaukset tulee nopeasti. Heillä on ideointikykyä ratkaista ongelmia ja ehdottaa. Näissä hommissa saattaa tulla vaikeita paikkoja, joissa heidän ammattitaitoa tarvitaan ja pystytään palo-osastoissa keksimään kustannustehokkaampia ratkaisuja.”
Arkkitehti 2020

 

Palotarkastuksen edellytysten täyttymisen auditointi sujuvoittaa kiinteistön käyttöönottoa

Teemme myös auditointikierroksia ennen palotarkastusta, jotta varmistut ettei kiinteistösi viranomaistarkastuksessa enää löydy mitään yllättävää.

Ennakoimalla vältyt siis pelastuslaitoksen huomautuksilta, etkä joudu tekemään kalliita korjauksia aivan käyttöönottopäivän kynnyksellä. Ota meihin yhteyttä ajoissa ennen viranomaistarkastusta, niin sovitaan sopiva ajankohta auditoinnille!

 

Ota yhteyttä – me reagoimme nopeasti!

 

Meille voit jättää tarjouspyynnön joko puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen kautta. Palaamme asiaan ripeästi ja ehdotamme työmaasi turvallisuuden valvontaan parhaiten sopivaa palvelukokonaisuutta.

 

Referenssejä

Varasto- ja teollisuustilat

Kuusakoski Oy

Espoo, Heinola, Helsinki, Ruotsi