Palvelut

Turvallisuusselvitykset

Monissa kohteissa edellytetään turvallisuusselvityksen laadintaa poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia kohteita voivat olla mm. maanalaiset tilat, hoitolaitokset sekä palvelutalot (ryhmäkodit ja erityisryhmien asunnot). Huomionarvoista on, että ”hoitolaitos” käsittää paloteknisessä mielessä paljon muutakin kuin perinteiset terveydenhoitolaitokset, kuten mm. vanhainkodit ja ympärivuorokautisen käytön päivähoitolaitokset.

Referenssejä

Asuinrakennukset

As Oy Helsingin Kuusihovi

Helsinki

Liikuntatilat

Muut kokoontumistilat

Hotellit

Scandic Simonkenttä

Helsinki