Palvelut

Turvallisuusselvitykset

Monissa kohteissa edellytetään turvallisuusselvityksen laadintaa poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia kohteita voivat olla mm. maanalaiset tilat, hoitolaitokset sekä palvelutalot (ryhmäkodit ja erityisryhmien asunnot). Huomionarvoista on, että ”hoitolaitos” käsittää paloteknisessä mielessä paljon muutakin kuin perinteiset terveydenhoitolaitokset, kuten mm. vanhainkodit ja ympärivuorokautisen käytön päivähoitolaitokset.

Referenssejä