Palvelut

Turvallisuusselvitykset ja pelastussuunnittelu

Monissa kohteissa edellytetään turvallisuusselvityksen laadintaa poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia kohteita voivat olla mm. maanalaiset tilat, hoitolaitokset sekä palvelutalot (ryhmäkodit ja erityisryhmien asunnot). Huomionarvoista on, että ”hoitolaitos” käsittää paloteknisessä mielessä paljon muutakin kuin perinteiset terveydenhoitolaitokset, kuten mm. vanhainkodit ja ympärivuorokautisen käytön päivähoitolaitokset. Rakennuksen käyttöönottovaiheessa laaditaan kohteelle pelastussuunnitelma yhdessä kohteen edustajien kanssa. Näin saadaan suunnittelu- ja rakennusvaiheen ratkaisut käyttäjien tietoon ja varmistetaan turvallisen toiminnan edellytykset rakennuksessa.

Referenssejä

Asuinrakennukset