Palvelut

Riskianalyysi ja toiminnallinen suunnittelu

Riskianalyysi räätälöidään aina kohdekohtaisesti. Riskianalyysin avulla etsitään rakennusta ja sen toimintaa (ihmiset, omaisuus ja liiketoiminta) tai ympäristöä uhkaavat riskit ja etsitään niille riskien hallintamenetelmät. Toiminnallisessa palomitoituksessa tutkitaan kohdekohtaisesti toiminnallisen palomitoituksen keinoin (esim. tulipalon ja poistumisen simuloinnit) rakennuksen tai sen osan kokonaisturvallisuutta. Toiminnallinen palomitoitus on usein edellytyksenä laajojen palo-osastojen tai suurten henkilöriskien kohteissa.

Referenssejä

Muut kokoontumistilat

Liikerakennukset

Prisma

Espoo, Forssa, Helsinki, Kajaani, Riihimäki, Vantaa

Energiahuollon kohteet