Palvelut

Rakennuspaikkakohtaiset tuotehyväksynnät

Mikäli palotekniselle tuotteella (esim palo-ovet tai -ikkunat) ei ole voimassa olevaa tyyppihyväksyntää eikä CE-merkintää, voidaan tuotteelle joissain tapauksissa hakea erillishyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta. Erillishyväksynnän tarve voi myös johtua siitä, että tuotetta muutetaan tai käytetään erilaisissa olosuhteissa, kuin mihin se on testattu. Erillishyväksyntään edellytetään yleensä asiantuntijalausuntoa. Paloteknisissä lausuntoasioissa kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä palotekniseen suunnittelijaan, jotta yllätyksiltä vältytään.

Referenssejä

Hoitolaitokset ja palvelutalot