Palvelut

Rakennuspaikkakohtaiset tuotehyväksynnät

Mikäli palotekniselle tuotteella (esim palo-ovet tai -ikkunat) ei ole voimassa olevaa tyyppihyväksyntää eikä CE-merkintää, voidaan tuotteelle joissain tapauksissa hakea erillishyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta. Erillishyväksynnän tarve voi myös johtua siitä, että tuotetta muutetaan tai käytetään erilaisissa olosuhteissa, kuin mihin se on testattu. Erillishyväksyntään edellytetään yleensä asiantuntijalausuntoa. Paloteknisissä lausuntoasioissa kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä palotekniseen suunnittelijaan, jotta yllätyksiltä vältytään.

Referenssejä

Asuinrakennukset

As Oy Helsingin Kapteeninranta

Helsinki

As Oy Helsingin Lorenzo

Helsinki

Heka Rusthollarintie 10

Helsinki

Helsingin Asumisoikeus Oy Omenapuisto

Helsinki

Korttelit ja rakennuskompleksit

Liikuntatilat

Hoitolaitokset ja palvelutalot

Wilhelmiinan hyvinvointikeskus

Helsinki