Palvelut

Palotekniset laskelmat

Paloteknisten laskelmien avulla tutkitaan kohteen jotain yksittäistä paloteknistä asiaa. Tällaisia ovat tyypillisesti tulipalon säteilylaskelmat, poistumisturvallisuuden laskelmat, rakenteiden palorasituslaskelmat ja savunpoiston mitoituslaskelmat.

Referenssejä