Palvelut

Palotekniset laskelmat ja vaarallisten aineiden leviämisen simuloinnit

Paloteknisten laskelmien avulla tutkitaan kohteen jotain yksittäistä paloteknistä asiaa. Tällaisia ovat tyypillisesti tulipalon säteilylaskelmat, poistumisturvallisuuden laskelmat, rakenteiden palorasituslaskelmat ja savunpoiston mitoituslaskelmat. Monien tuotanto- ja varastolaitosten sekä infrahankkeiden suunnittelun yhteydessä on huomioitava mahdollisten vaarallisten aineiden aiheuttama riski. Tätä riskienhallintatyötä varten tehdään tarvittaessa vaarallisten aineiden leviämisen laskelmia ja simulointeja.

Referenssejä