Palvelut

Palontutkinta

Palontutkinnassa selvitetään teknisin ja taktisin menetelmin tulipaloihin liittyviä erityiskysymyksiä. Esimerkiksi tulipalon syttymisen syyt, materiaalien palokäyttäytyminen ja rakenteellisen paloturvallisuuden vaikutukset paloon. Lausuntoasiat oikeuskäsittelyyn. Saatavilla myös palontutkintaan liittyvää koulutusta.

Referenssit tulossa