Palvelut

Palokatkosuunnittelu ja rakennuspaikkakohtaiset tuotehyväksynnät

Rakennuksen osastoivien rakenteiden läpi kulkevien talotekniikka-asennusten läpivientien asentaminen vaatii huolellista suunnittelua jo ennen varsinaisia rakennustöitä. Näin saadaan valittua parhaat menetelmät läpivientien toteuttamiseen. Mikäli palotekniselle tuotteella (esim. palo-ovet tai -ikkunat) ei ole voimassa olevaa tyyppihyväksyntää eikä CE-merkintää, voidaan tuotteelle joissain tapauksissa hakea erillishyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta. Erillishyväksynnän tarve voi myös johtua siitä, että tuotetta muutetaan tai käytetään erilaisissa olosuhteissa, kuin mihin se on testattu. Erillishyväksyntään edellytetään yleensä asiantuntijalausuntoa. Paloteknisissä lausuntoasioissa kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä palotekniseen suunnittelijaan, jotta yllätyksiltä vältytään.

Referenssejä

Toimistot

Asuinrakennukset

Liikerakennukset