Palvelut

Koulutukset ja palontutkinta

Erityisesti palosuunnitteluun liittyvien määräysten ja ohjeiden muuttuessa on syytä pyytää asiantuntija kertomaan ja opastamaan uudistusten sisältöä ja perusteluita sekä ennen kaikkea niiden tulkintaa. Palontutkinnassa selvitetään teknisin ja taktisin menetelmin tulipaloihin liittyviä erityiskysymyksiä. Esimerkiksi tulipalon syttymisen syyt, materiaalien palokäyttäytyminen ja rakenteellisen paloturvallisuuden vaikutukset paloon. Lausuntoasiat oikeuskäsittelyyn. Saatavilla myös palontutkintaan liittyvää koulutusta.

Referenssit tulossa