Palvelut

Erityiskysymykset

Joissain kohteissa on asiantuntija-apu tarpeen yksittäisten suunnitteluun tai toteutukseen liittyvien kysymysten ratkaisuissa. Esimerkiksi neuvotteluapu viranomaisten ja suunnittelijoiden kesken voi olla tarpeen pienemmissäkin kohteissa, joissa ei ole tarvetta koko kohteen paloteknisen suunnitelman laadinnalle.

Referenssejä