Arvojemme mukaisesti turvaamme kalleinta, eli ihmisten elämää. Työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden terveys ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, samoin kuin toimintamme ja asiakaspalvelumme jatkuvuuden turvaaminen myös poikkeusoloissa. Tämän vuoksi:

  • Suosimme ensisijaisesti etätapaamisia ja asioiden hoitoa muuten kuin kasvotusten.
  • Voimme kuitenkin tulla myös paikan päälle, mikäli se on välttämätöntä. Kukin työntekijämme on velvollinen tekemään käynnin suhteen oman riskiarvionsa, minkä takia paikalle saattaa tulla myös joku muu, kuin projektia vakituisesti hoitava henkilö.

 

Työntekijämme noudattavat tapaamisissa ja kohdekäynneillä seuraavia varotoimia, joita toivomme myös tapaamisen isännän kunnioittavan:

  • Noudatamme kunkin kohteen omia ohjeistuksia, ja toivomme saavamme näistä tiedon etukäteen, jotta osaamme valmistautua asianmukaisesti
  • Käytämme ensisijaisesti omia suojavälineitä. Mikäli kohteessa on erityisohjeita näitä koskien, toivomme näistäkin tiedon etukäteen.
  • Tapaamiselle tai kohdekäynnille osallistuvat vain ne henkilöt, joiden läsnäolo on tarpeellista
  • Noudatamme 1-2 metrin turvaväliä. Osallistujien määrän suhteessa tiloihin tulee olla sellainen, että tämä on mahdollista.
  • Erityisesti pyrimme välttämään osallistumaan kokouksiin suljetuissa huoneissa tai muuten ahtaissa sisätiloissa. Sen sijaan toivomme tapaamisen tapahtuvan ulkona, tai väljissä, avoimissa sisätiloissa, ja kestävän mahdollisimman lyhyen aikaa.
  • Mikäli käynnin yhteydessä on tarpeen käydä läpi suunnitelmia tai muita dokumentteja, toivomme tämän tapahtuvan lähikontaktien välttämiseksi esimerkiksi videotykin tai ison näytön avulla

 

Mikäli käynnin jälkeen jollakulla osallistujista todetaan koronavirustartunta, toivomme tästä tiedotettavan myös meitä matalalla kynnyksellä.